LightStim保修登记

亲爱的丽丝顿客户,您可以关注下方LightStim官方微信查询真伪并注册保修,谢谢~~

1. 打开微信_发现_扫一扫,扫描下方LightStm丽丝顿官方账号二维码,并关注丽丝顿官方账号。
2. 点击会员中心_售后注册,按照提示进行产品售后注册工作。
3. 点击会员中心_查询防伪,按照提示进行防伪查询。

售后服务电话:400-684-3555
售后服务邮箱:support@qicommerce.com